Gjesteportal

for utskrift, kopiering og skanning

English

Personvernerklæring

Ved å ta i bruk denne tjenesten godtar du at Universitetet i Stavanger (UiS) behandler og lagrer data om deg og dine transaksjoner i tjenesten. Vi vil bare lagre informasjonen så lenge vi trenger den for å levere tjenesten, og så lenge vi er forpliktet gjennom norsk lov.
Du godtar også å etterleve UiS sitt IKT-reglement.

Mer informasjon om tjenesten finner du på våre nettsider.